Za
darmo
!!!

Teatr

Plastyka

Taniec

Muzyka

Film

Każdy jest nau­czy­cielem, im częściej spo­tykam ludzi i z ni­mi roz­ma­wiam, tym więcej się uczę. Dziec­ko, które się 
uśmie­cha, jest nau­czy­cielem, bo 
przy­pomi­na o tym, żeby się uśmiechać.

 

Serj Tankian

Przeprowadzimy warsztaty jakich jeszcze nie było!!

Follow us:

  • b-facebook

ZAPRASZAMY!!!